Proceeding: Przeglądy techniczne sprzętu medycznego firmy Siemens

Deadlines:
Posted : 20-09-2019 10:15:00
Placing offers: 05-12-2019 10:00:00
Opening offers : 05-12-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.19 2019-09-20 10:15:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 515 2019-09-20 10:15:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 81.51 2019-09-20 10:15:00 Proceeding
JEDZ - espd-request.zip zip 83.25 2019-09-20 10:15:00 Proceeding
Rozstrzygniecie postępowania_49.pdf pdf 522.21 2020-01-24 12:58:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 484.02 2019-12-05 14:46:58 Public message
5_Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 121.27 2019-11-28 08:51:19 Public message
4_Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 164.14 2019-11-26 09:35:42 Public message
3_Odpowiedzi.pdf pdf 480.89 2019-11-22 14:41:21 Public message
3_SIWZ_MODYFIKACJA.doc doc 615 2019-11-22 14:43:33 Public message
2_Odpowiedź na odwołanie firmy Althea Polska Sp. z o.o.,.pdf pdf 204.56 2019-11-15 15:06:46 Public message
2_Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ.pdf pdf 368.18 2019-11-15 14:55:08 Public message
2_SIWZ_MODYFIKACJA.doc doc 614.5 2019-11-15 14:57:09 Public message
2_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.11.2019.pdf pdf 83.27 2019-11-19 09:43:06 Public message
2_Informa o zmianie terminu składania ofert.pdf pdf 175.59 2019-11-14 12:26:47 Public message
Odwołanie z dnia 12.11.2019.pdf pdf 233.04 2019-11-14 14:37:47 Public message
Załączniki do odwołania z dnia 12.11.20.pdf pdf 1926.43 2019-11-14 14:37:53 Public message
2. Wezwanie wykonawców do przystąpienia do odwołania.pdf pdf 411.87 2019-11-14 14:35:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie.pdf pdf 117.49 2019-11-08 10:49:22 Public message
SIWZ_MODYFIKACJA.doc doc 628 2019-10-31 12:48:43 Public message
Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą składania i otwarcia ofert.pdf pdf 2593.02 2019-10-31 12:46:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 69.04 2019-10-21 13:51:59 Public message
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 171.42 2019-10-16 13:48:03 Public message
Wezwanie wykonawcow do przst. do odwołania.pdf pdf 264.25 2019-10-02 13:58:22 Public message
odwołanie - postępowanie ZP_49_ZCOSzpSp_2019 .zip zip 5832.88 2019-10-01 09:19:29 Public message
Wezwanie wykonawcow do przyst. do odwołanie.doc doc 27 2019-10-01 14:25:50 Public message
Odpowiedź na odwołanie firmy Althea Polska Sp. z o.o..pdf pdf 201.33 2019-10-03 14:35:54 Public message

Announcements

2020-01-24 13:01 Małgorzata Malinowska Rozstrzygnięcie postępowania

Rozstrzygniecie post [...].pdf

2019-12-05 14:47 Aneta Kowal Informacja z otwarcia ofet

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-28 08:51 Aneta Kowal 5_Odpowiedzi na pytania

5_Odpowiedzi na pyta [...].pdf

2019-11-26 09:36 Aneta Kowal 4_Odpowiedzi na pytania

4_Odpowiedzi na pyta [...].pdf

2019-11-22 14:43 Aneta Kowal 3_Odpowiedzi na pytania

3_Odpowiedzi.pdf

3_SIWZ_MODYFIKACJA.d [...].doc

2019-11-19 09:43 Aneta Kowal 2_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

2_Ogłoszenie o zmian [...].pdf

2019-11-15 15:07 Aneta Kowal Odpowiedź na odwołanie firmy Althea Polska Sp. z o.o.,

2_Odpowiedź na odwoł [...].pdf

2019-11-15 14:58 Aneta Kowal Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ

2_Odpowiedzi na pyta [...].pdf

2_SIWZ_MODYFIKACJA.d [...].doc

2019-11-14 14:38 Aneta Kowal Odwołanie wraz z załącznikami z dnia 12.11.2019r

Odwołanie z dnia 12. [...].pdf

Załączniki do odwoła [...].pdf

2019-11-14 14:35 Aneta Kowal 2_Wezwanie wykonawców do przyst. do odwołania

2. Wezwanie wykonawc [...].pdf

2019-11-14 12:26 Aneta Kowal Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

2_Informa o zmianie [...].pdf

2019-11-08 10:49 Aneta Kowal Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-10-31 12:50 Aneta Kowal Modyfikacja SIWZ wraz z załącznikami

SIWZ_MODYFIKACJA.doc

2019-10-31 12:48 Aneta Kowal Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-10-21 13:52 Aneta Kowal Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-10-16 13:48 Aneta Kowal Informacja o zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Informacja o zmianie [...].pdf

2019-10-03 14:36 Aneta Kowal Odpowiedź na odwołanie firmy Althea Polska Sp. z o.o.,

Odpowiedź na odwołan [...].pdf

2019-10-02 14:10 Aneta Kowal Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Wezwanie wykonawcow [...].pdf

2019-10-01 14:26 Aneta Kowal Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Wezwanie wykonawcow [...].doc

2019-10-01 09:20 Aneta Kowal Odwołanie

odwołanie - postępow [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 973