Proceeding: 03/2020/ZP Przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w Składzie Niedźwiedź (ponowne ogłoszenie)

Deadlines:
Posted : 27-03-2020 09:08:00
Placing offers: 08-04-2020 09:30:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w związku z zawieszeniem postępowania nr 03/2020/ZP , Zamawiający w dniu 27.03.2020 r. ponownie opublikował Ogłoszenie o Zamówieniu w Dziedzinach Obronności i Bezpieczeństwa. Wyżej wymienione ogłoszenie, SIWZ oraz pozostała dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania znajduje się w załącznikach.

Zamawiający nie dopuszcza składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/oferty wraz z załącznikami w postaci elektronicznej.

UWAGA !!!

W dniu 02.04.2020 r. Zamawiający zmienił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

- terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na 08.04.2020 godz. 9:30

- sposobu komunikacji dopuszczającej możliwość złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ofert
  w  formie elektronicznej za pomocą niniejszej platformy.

W celu umożliwienia Wykonawcom złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ofert  w formie elektronicznej  Zamawiający utworzył nowe ID niniejszego  postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/332671


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 350.79 2020-03-27 09:08:00 Proceeding
siwz_03_2020_ZP_II.doc doc 403 2020-03-27 09:08:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa.zip zip 17643.97 2020-03-27 09:08:00 Proceeding
Druk Oferta Wykonawcy.docx docx 12.49 2020-03-27 09:08:00 Proceeding
Przedmiary robót.zip zip 4786.54 2020-03-27 09:08:00 Proceeding
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.zip zip 19126.8 2020-03-27 09:08:00 Proceeding
Szczególne wymagania w zakresie ochrony info.niejaw..docx docx 29.22 2020-03-27 09:08:00 Proceeding
Wzór Umowy i Załączniki do umowy.zip zip 1093.35 2020-03-27 09:08:00 Proceeding
Założenia wyjściowe do kosztoysowania.zip zip 79.25 2020-03-27 09:08:00 Proceeding
Zmiana SIWZ z dnia 02.04.2020 r.zip zip 97.35 2020-04-02 15:28:38 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

The number of page views: 561