Proceeding: EZP.I-240/15/20 Świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im.Stanisława Staszica II

Joanna Blazowska
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 13-02-2020 14:50:00
Placing offers: 20-04-2020 09:30:00
Opening offers : 20-04-2020 10:00:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Szpital Specjalistyczny w Pile zaprasza do złożenia oferty do postępowania "Świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im.Stanisława Staszica" II.

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 4 B umowa dzierżawy sprzętu.pdf pdf 1090.85 2020-02-13 14:50:00 Proceeding
zał. nr 4 A umowa najmu pomiesczeń.pdf pdf 1104.83 2020-02-13 14:50:00 Proceeding
zał. nr 4 projekt umowy.pdf pdf 1429.57 2020-02-13 14:50:00 Proceeding
Zał. nr 8 wykaz przejmowanych pracowników.pdf pdf 606.54 2020-02-13 14:50:00 Proceeding
Zał. nr 2 - 7 do SIWZ.docx docx 34.44 2020-02-13 14:50:00 Proceeding
Zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 956.3 2020-02-13 14:50:00 Proceeding
espd-request.xml xml 116.01 2020-02-13 14:50:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 79.77 2020-02-13 14:50:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 2001.22 2020-02-13 14:50:00 Proceeding
2020-OJS031-072680-pl ogłoszenie TED.pdf pdf 111.13 2020-02-13 14:50:00 Proceeding
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 1285.8 2020-05-08 15:34:15 Public message
Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 168.49 2020-04-20 13:05:09 Public message
Wyjaśnienie specyfikacji III.pdf pdf 1085.91 2020-04-10 15:04:26 Public message
2020-OJS068-162407-pl III.pdf pdf 67.01 2020-04-06 16:31:49 Public message
modyfikacja SIWZ III.pdf pdf 1004.36 2020-04-02 17:24:04 Public message
Wyjaśnienie specyfikacji II.pdf pdf 1103 2020-04-02 17:20:09 Public message
zał. nr 32 po modyfikacji.xlsx xlsx 32.2 2020-04-02 17:20:09 Public message
2020-OJS063-151496-pl sprostowanie TED II.pdf pdf 67.44 2020-03-30 13:09:23 Public message
modyfikacja SIWZ II.pdf pdf 1010.48 2020-03-26 12:50:35 Public message
Zał. nr 36 - zmodyfikowany formularz ofertowy.docx docx 26.42 2020-03-24 20:15:19 Public message
zał. nr 38 - zmodyfikowany zał. nr 4 do SIWZ projekt umowy.docx docx 74.45 2020-03-24 20:15:19 Public message
zał. nr 40 - Zał. A zestawienie powierzchni wersja edytowalna.xls xls 158.5 2020-03-24 20:15:19 Public message
zał. nr 41 aktualny wykaz środkow dezynfekcyjnych.docx docx 24.16 2020-03-24 20:15:19 Public message
Załącznik nr 28_ zakres obowiązków ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY.doc doc 55.5 2020-03-24 20:14:47 Public message
Załącznik nr 29_ zakres obowiązków CHIRURGIA DZIECIĘCA.doc doc 56.5 2020-03-24 20:14:47 Public message
Załącznik nr 30_ zakres obowiązków OITiA.doc doc 56 2020-03-24 20:14:47 Public message
zał nr 37 – HARMONOGRAM CZASU PRACY DZIAŁ HIGIENY.docx docx 18.94 2020-03-24 20:14:47 Public message
zał nr 31 _liczba łóżek_zm. 190_2019.pdf pdf 584.74 2020-03-24 20:14:47 Public message
zał nr 32 DANE KADRY - DZIAŁ HIGIENY - SPRZĄTACZKA, NOSZOWY, DEZYNFEKTOR, PRZYUCZONY DEZYNFEKTOR, REFERENT, KIEROWNIK.xlsx xlsx 32.33 2020-03-24 20:14:47 Public message
zał nr 33 DANE PŁACOWE - DZIAŁ HIGIENY - SPRZĄTACZKA, NOSZOWY, DEZYNFEKTOR, PRZYUCZONY DEZYNFEKTOR, REFERENT, KIEROWNIK.xlsx xlsx 43.56 2020-03-24 20:14:47 Public message
zał nr 34 URLOPY - 10.03.2020 r..xlsx xlsx 19.07 2020-03-24 20:14:47 Public message
zał nr 35 harmonogram czasu pracy.pdf pdf 11324.89 2020-03-24 20:14:47 Public message
zał. nr 39 - Roczne zużycie środków do deznfekcji - 19.01.2019-19-01.xlsx xlsx 9.59 2020-03-24 20:14:47 Public message
Załacznik nr 18_A _ zakres obowiązków Dezynfektor.doc doc 33.5 2020-03-24 20:13:27 Public message
Załacznik nr 19_ zakres obowiązków Kierownik Działu Higieny.docx docx 15.33 2020-03-24 20:13:27 Public message
Załacznik nr 20_ zakres obowiązków Przyuczony dezynfektor Zakres obowiązków.doc doc 33.5 2020-03-24 20:13:27 Public message
Załacznik nr 21_ zakres obowiązków Noszowy.rtf rtf 66.51 2020-03-24 20:13:27 Public message
Załacznik nr 22_ zakres obowiązków Oddz. Neonatologiczny.doc doc 56 2020-03-24 20:13:27 Public message
Załacznik nr 23 -_ zakres obowiązków BLOK OPERACYJNY.doc doc 57.5 2020-03-24 20:13:27 Public message
Załacznik nr 24_ zakres obowiązków SOR.doc doc 55.5 2020-03-24 20:13:27 Public message
Załącznik nr 25_ zakres obowiązków Referent.odt odt 14.87 2020-03-24 20:13:27 Public message
Załącznik nr 26 _ zakres obowiązków Oddział Ginekologiczno-Położniczy.doc doc 56 2020-03-24 20:13:27 Public message
Załącznik nr 27 _ zakres obowiązków ODDZIAŁ CHIRURGICZNY.doc doc 56.5 2020-03-24 20:13:27 Public message
Zał. nr 10_46_2009_zmiana_zał._nr_1_tabela_stawek_doTymczasowego Regulaminu Wynagradzenia.pdf pdf 625.51 2020-03-24 20:11:55 Public message
Zał. nr 11 Regulamin ZFŚS.pdf pdf 3710.41 2020-03-24 20:11:55 Public message
Zał. nr 12_077 _2008 Zarządz Regulamin ZFŚS.pdf pdf 121.63 2020-03-24 20:11:55 Public message
Zał. nr 13_Załącznik Nr 2_Do Regulaminu ZFŚS.pdf pdf 93.93 2020-03-24 20:11:55 Public message
Zał. nr 14_ Załącznik nr 3_Do Regulaminu ZFŚS.pdf pdf 96.19 2020-03-24 20:11:55 Public message
Zał. nr 15_Załącznik Nr 4_Do Regulaminu ZFŚS.pdf pdf 100 2020-03-24 20:11:55 Public message
Zał. nr 16_042_2014 zmiana regulaminu ZFŚS.pdf pdf 574.36 2020-03-24 20:11:55 Public message
Zał. nr 17_017_2017_zm _Aneks _3_Do Regulaminu ZFŚS.pdf pdf 615.48 2020-03-24 20:11:55 Public message
Zał. nr 18_53_2018_zm 77_2008_Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf pdf 601.31 2020-03-24 20:11:55 Public message
Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 2308.02 2020-03-24 20:07:56 Public message
Zał. 1_76_2008_Regulamin Pracy.pdf pdf 9799.33 2020-03-24 20:07:56 Public message
Zał. nr 2_ Załącznik Nr 1- Do Regulaminu Pracy 76_2008.pdf pdf 74.62 2020-03-24 20:07:56 Public message
Zał. nr 3_69_2010_wpr. zał. nr 9_zm. 76_2008_ do Regulaminu Pracy.pdf pdf 1463.82 2020-03-24 20:07:56 Public message
Zał. nr 4_24_2013_zm. 76_2008_ do Regulaminu Pracy.pdf pdf 441.89 2020-03-24 20:07:56 Public message
Zał. nr 5_54_2013_Aneks nr 2 z 05.08.2013_ do Regulaminu Pracy.pdf pdf 483.86 2020-03-24 20:07:56 Public message
Zał. nr 6_39_2015_zm. zał. nr 5, 6, 7_zm. 76_2008_ do Regulaminu Pracy.pdf pdf 1243.56 2020-03-24 20:07:56 Public message
Zał. nr 7_Aneks nr 3 z 29.11.2017_Regulamin Pracy.pdf pdf 2204.91 2020-03-24 20:07:56 Public message
Zał. nr 8_96_2014_Tymczasowy_Regulamin_Wynagradzania.pdf pdf 7329.42 2020-03-24 20:07:56 Public message
Zał. nr 9_Aneks_2_2006_ doTymczasowego Regulaminu Wynagradzenia.pdf pdf 538 2020-03-24 20:07:56 Public message
2020-OJS051-121726-pl.pdf pdf 67.06 2020-03-18 14:34:15 Public message
modyfikacja SIWZ I.pdf pdf 1006.21 2020-03-09 14:14:27 Public message
Zał. nr 1 i nr 2 do umowy dzierżawy sprzętu.xlsx xlsx 26.02 2020-02-13 14:58:54 Public message
zał. nr 3 do projektu umowy - umowa przetwarzanie danych osobowych.pdf pdf 1315.46 2020-02-13 14:58:54 Public message
zał. nr 3 do umowy najmu pomieszczeń.pdf pdf 785.42 2020-02-13 14:58:54 Public message
Załącznik nr 4 do projektu umowy.pdf pdf 1326.51 2020-02-13 14:58:54 Public message
Zał. A zestawienie powierzchni.pdf pdf 474.4 2020-02-13 14:58:54 Public message
Zał. B Plan Higieny do przetargu.pdf pdf 3111.93 2020-02-13 14:58:54 Public message
Zał. C wykaz czynności minimalnych.pdf pdf 785.66 2020-02-13 14:58:54 Public message
zał. D wykaz ilości zużycia preparatów.xls xls 32 2020-02-13 14:58:54 Public message
Zał. E skrócony Wykaz urządzeń i sprzętu stanowiącego obecne wyposażenie szpitala.pdf pdf 1004.94 2020-02-13 14:58:54 Public message
Zał. F Wytyczne dotyczące transportu wewnętrznego-1.pdf pdf 1146.08 2020-02-13 14:58:54 Public message
Zał. G Protokoły kontroli.pdf pdf 860.98 2020-02-13 14:58:54 Public message
Zał. H reg.kontr.jakościSz.pdf pdf 945.97 2020-02-13 14:58:54 Public message

Announcements

2020-05-08 15:34 Joanna Blazowska Szanowni Państwo
W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2020-04-20 13:05 Joanna Blazowska Szanowni Państwo,
w załączeniu protokół z otwarcia ofert.

Z poważaniem

Protokół z otwarcia [...].pdf

2020-04-10 15:04 Joanna Blazowska Szanowni Państwo
W załączeniu wyjaśnienia do SIWZ.

Wyjaśnienie specyfik [...].pdf

2020-04-06 16:31 Joanna Blazowska Szanowni Państwo W załączeniu sprostowanie ogłoszenia TED.

2020-OJS068-162407-p [...].pdf

2020-04-02 17:24 Joanna Blazowska Szanowni Panstwo
W zalaczeniu informacja o zmianie SIWZ.

modyfikacja SIWZ III [...].pdf

2020-04-02 17:20 Joanna Blazowska Szanowni Panstwo
W zalaczeniu wyjasnienia do SIWZ.

Wyjaśnienie specyfik [...].pdf

zał. nr 32 po modyfi [...].xlsx

2020-03-30 13:09 Joanna Blazowska Szanowni Państwo
W załączeniu sprostowanie ogłoszenia TED.

2020-OJS063-151496-p [...].pdf

2020-03-26 12:50 Joanna Blazowska Szanowni Panstwo,
W zalaczeniu modyfikacja SIWZ

modyfikacja SIWZ II. [...].pdf

2020-03-24 20:15 Joanna Blazowska Szanowni Państwo W załączeniu wyjaśnienia do SIWZ wraz z załącznikami.

Zał. nr 36 - zmodyfi [...].docx

zał. nr 38 - zmodyfi [...].docx

zał. nr 40 - Zał. A [...].xls

zał. nr 41 aktualny [...].docx

2020-03-24 20:14 Joanna Blazowska Szanowni Państwo W załączeniu wyjaśnienia do SIWZ wraz z załącznikami.

Załącznik nr 28_ zak [...].doc

Załącznik nr 29_ za [...].doc

Załącznik nr 30_ za [...].doc

zał nr 37 – HARMONO [...].docx

zał nr 31 _liczba łó [...].pdf

zał nr 32 DANE KADRY [...].xlsx

zał nr 33 DANE PŁACO [...].xlsx

zał nr 34 URLOPY - 1 [...].xlsx

zał nr 35 harmonogra [...].pdf

zał. nr 39 - Roczne [...].xlsx

2020-03-24 20:13 Joanna Blazowska Szanowni Państwo W załączeniu wyjaśnienia do SIWZ wraz z załącznikami.

Załacznik nr 18_A _ [...].doc

Załacznik nr 19_ za [...].docx

Załacznik nr 20_ za [...].doc

Załacznik nr 21_ za [...].rtf

Załacznik nr 22_ zak [...].doc

Załacznik nr 23 -_ z [...].doc

Załacznik nr 24_ za [...].doc

Załącznik nr 25_ zak [...].odt

Załącznik nr 26 _ za [...].doc

Załącznik nr 27 _ za [...].doc

2020-03-24 20:11 Joanna Blazowska Szanowni Państwo W załączeniu wyjaśnienia do SIWZ wraz z załącznikami.

Zał. nr 10_46_2009_z [...].pdf

Zał. nr 11 Regulamin [...].pdf

Zał. nr 12_077 _2008 [...].pdf

Zał. nr 13_Załącznik [...].pdf

Zał. nr 14_ Załączni [...].pdf

Zał. nr 15_Załącznik [...].pdf

Zał. nr 16_042_2014 [...].pdf

Zał. nr 17_017_2017_ [...].pdf

Zał. nr 18_53_2018_z [...].pdf

2020-03-24 20:07 Joanna Blazowska Szanowni Państwo
W załączeniu wyjaśnienia do SIWZ wraz z załącznikami.

Wyjaśnienie specyfik [...].pdf

Zał. 1_76_2008_Regul [...].pdf

Zał. nr 2_ Załącznik [...].pdf

Zał. nr 3_69_2010_wp [...].pdf

Zał. nr 4_24_2013_zm [...].pdf

Zał. nr 5_54_2013_An [...].pdf

Zał. nr 6_39_2015_zm [...].pdf

Zał. nr 7_Aneks nr 3 [...].pdf

Zał. nr 8_96_2014_Ty [...].pdf

Zał. nr 9_Aneks_2_20 [...].pdf

2020-03-18 14:34 Joanna Blazowska Szanowni Państwo
W załączeniu sprostowanie ogłoszenia TED.

2020-OJS051-121726-p [...].pdf

2020-03-09 14:14 Joanna Blazowska Szanowni Państwo
W załączeniu informacja o modyfikacji SIWZ.

modyfikacja SIWZ I.p [...].pdf

2020-02-13 14:58 Joanna Blazowska W załączeniu załączniki do OPZ i projektów umów.

Zał. nr 1 i nr 2 do [...].xlsx

zał. nr 3 do projekt [...].pdf

zał. nr 3 do umowy n [...].pdf

Załącznik nr 4 do pr [...].pdf

Zał. A zestawienie p [...].pdf

Zał. B Plan Higieny [...].pdf

Zał. C wykaz czynnoś [...].pdf

zał. D wykaz ilości [...].xls

Zał. E skrócony Wyka [...].pdf

Zał. F Wytyczne doty [...].pdf

Zał. G Protokoły kon [...].pdf

Zał. H reg.kontr.jak [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1208

Send a message to buyer